Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výpočet vzdialenosti na základe súradníc

Výpočet vzdialenosti medzi dvoma bodmi

Aplikácia počíta vzdialenosť medzi dvoma bodmi na mape tzv. "vzdušnou čiarou". Body sú zadávané formou GPS súradníc. Súradnice je možné zadať v desiatkovej sústave (stupne), alebo v hexadecimálnej sústave (stupne - minúty - sekundy), alebo kombinovane. Pre jeden údaj je však potrebné zadať iba jedny súradnice.

Vzdialenosť je počítaná na základe modelu "Great Circle", nie je teda braný do úvahy eliptický tvar Zeme. Tento model je používaný drvivou väčšinou GPS navigácií, chyba výpočtu predstavuje asi 3 metre na kilometer vzdialenosti. Väčšou chybou je výpočet zaťažený pri krátkych vzdialenostiach (do 10 km). Polomer Zeme použitý vo výpočte je 6 373 km.

Ak máte u nás vytvorené konto, môžte si zjednodušiť zadávanie súradníc tým, že si uložíte súradnice Vášho holubníka. Potom stačí len načítať tieto údaje kliknutím na zodpovedajúce tlačidlo a ručne zadať iba súradnice miesta, kde boli alebo majú byť holuby vypustené.

Pomôcka: ak si nie ste istí, ktorá zo súradníc je šírka a ktorá dĺžka - zemepisné šírky pre Slovensko sú blízke 48 st. a zemepisné dĺžky približne 19 st.

Tip: Zemepisná šírka = rovnobežka, zemepisná dĺžka = poludník

Súradnice v stupňoch (desiatková sústava)

Miesto A
Zemepisná dĺžka A st.Zemepisná šírka A st.
Miesto B
Zemepisná dĺžka B st.Zemepisná šírka B st.

Hexadecimálne súradnice

Miesto A
Zemepisná dĺžka A st. min. sek.Zemepisná šírka A st. min. sek.
Miesto B
Zemepisná dĺžka B st. min. sek.Zemepisná šírka B st. min. sek.