Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Ochrana súkromia

Spoločnosť Columba Trade s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) vynakladá maximálne úsilie preto, aby Vaše osobné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii alebo počas existencie Vášho konta, ostali chránené a sprístupnené len presne podľa Vašej definície. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že neposkytne osobné údaje používateľov tretej strane s výnimkou písomného súhlasu dotknutých osôb.

Povinnými údajmi pri registrácii sú: prihlasovacie meno, heslo, e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko.

Zachovanie Vášho súkromia nám nie je ľahostajné
  • Prihlasovacie meno - slúži výlučne na prihlásenie sa do používateľského systému. Nikde na stránke nebude uvedené a Vy ste okrem administrátora jedinou osobou, ktorá ho pozná. V žiadnom prípade by ste ho nemali nikomu poskytnúť. Prevádzkovateľ ho od Vás nikdy nebude žiadať, preto ak zaznamenáte pokus o jeho získanie napr. formou pochybnej správy, nahláste to prosím administrátorovi.
  • Heslo - spolu s prihlasovacím menom slúži iba pre autentifikáciu pri procese prihlasovania sa. Vaše heslo je ukladané do databázy v šifrovanej forme, nepozná ho teda ani administrátor. Navyše je jeho bezpečnosť zvýšená použitím metódy Salting, ktorá dramaticky znižuje pravdepodobnosť dešifrovania pri prípadnom odcudzení údajov z databázy. Prevádzkovateľ od Vás nikdy nebude vyžadovať Vaše heslo, preto akúkoľvek snahu o jeho získanie bezodkladne nahláste administrátorovi.
  • E-mailová adresa - slúži ako primárny kontakt na používateľa pre prevádzkovateľa. Uvedená e-mailová adresa nebude nikde na stránkach zverejnená. Vy sami si máte možnosť zvoliť, či ostatní registrovaní používatelia budú mať možnosť posielať Vám e-mailové správy na Vašu adresu, aj to však len prostredníctvom formulára na našich stránkach, Vaša adresa tak ostane neuvedená. Odporúčame zadať pri registrácii platnú adresu, tá totižto slúži ako primárny nástroj pre obnovenie zabudnutého hesla.
  • Meno a priezvisko - sú zobrazované pri obsahu, ktorý ste pridali na naše stránky (príspevky na fóre, články...) ako odkaz na Váš profil. Zobrazovanie a obsah stránky s Vašim profilom ostatným používateľom si prispôsobujete sami prostredníctvom nastavení súkromia.

Častým prípadom narušenia súkromia na internete je odcudzenie identity používateľa napr. získaním prístupu na jeho konto. Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme minimalizovali možnosti takýchto praktík na strane servera (šifrovanie hesiel, prevencia útokov založených na XSS a SQL injection), no pre účinnú ochranu pred odcudzením konta je potrebná určitá prevencia aj na strane používateľov.

Kľúčovým prvkom Vašej ochrany je heslo. Vaše heslo by sa malo skladať minimálne z ôsmich znakov, malo by obsahovať malé aj veľké písmená, veľkou výhodou sú aj špeciálne znaky, ako výkričník a pod. Nemalo by to byť obyčajné slovo, ktoré sa nachádza v bežnom slovníku, ani nič, čo je ľahko uhádnuteľné v súvislosti s Vašou osobou. Dôležité je taktiež nepoužívať rovnaké heslo na viacerých stránkach.

Ak pri prihlasovaní využívate možnosť "Zapamätať si ma", robte tak iba na počítači, ku ktorému máte prístup iba Vy. Ak ste túto možnosť zaškrtli pri prihlasovaní na počítači, ku ktorému už nemáte prístup, je potrebné sa po ďalšom prihlásení na ľubovoľnom počítači manuálne odhlásiť, čím znemožníte zneužitie Vášho konta pomocou spomenutého počítača. Do súboru cookie, ktorý sa po takomto prihlásení vytvorí neukladáme žiadne Vaše osobné údaje, iba náhodne generovaný reťazec, ktorý slúži na Vašu identifikáciu, pri ďalšej návšteve.

Veríme, že sme Vás uistili v tom, že robíme všetko preto, aby aj pri plnohodnotnom využívaní možností našich stránok ostalo Vaše súkromie nenarušené. Je totiž našim cieľom, aby všetky Vaše návštevy boli spojené len s príjemnými zážitkami.

Návrat na úvodnú stránku