Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Obsah fóra · Ostatné · Tvorba pásiem v rámci OZ

Pridať do témy nový príspevok
  • << Predchádzajúca
  • Ďalšia >>
AutorPríspevok

peter

Užívateľ

Predvolený avatar pre používateľov, ktorí si doposiaľ nepridali vlastný obrázok

Záložka na tento príspevok Tvorba pásiem v rámci OZCitovať

Vedel by niekto vysvetliť, ako sa vytvárajú a čo je prínosom tvorby pásiem OZ. Sú na to nejaké smernice, alebo § vydané SZCHPH.
27 Mar 2013, 20:16

Peter Grék

Užívateľ

Predvolený avatar pre používateľov, ktorí si doposiaľ nepridali vlastný obrázok


Príspevky: 7

Záložka na tento príspevokRe: Tvorba pásiem v rámci OZCitovať

Tvorbu pásiem inak povedané - výcvikových stredísk upravuje Pretekový poriadok a Stanovy SZ CHPH:

Pretekový poriadok
HLAVA I.
ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
l. Právo organizovať a usporiadať preteky poštových holubov, ako i vydávať pretekové výsledky majú organizačné zložky SZ CHPH : ZO - VS - OZ - Región, Športové kluby a Zväz, pri dodržaní podmienok, že preteku sa zúčastní najmenej 20 chovateľov a nasadí sa najmenej 150 holubov.
2. A/ Výcvikové stredisko /VS/ je združenie najmenej dvoch a viacerých ZO CHPH jedného OZ CHPH. Konferencia OZ CHPH má právomoc rozdeliť chovateľov do VS podľa súradníc holubníkov, alebo podľa príslušnosti k ZO.
C/ ZO CHPH alebo chovateľ môže byť zaradený len do jedného VS. Ak OZ CHPH vytvára VS, tak do VS musia byť zaradené všetky ZO CHPH alebo všetci chovatelia. Deklarácia VS musí byť uvedená v pretekových plánoch, ktoré je potrebné zaslať na sekretariát Zväzu do 31. marca bežného roka.

Stanovy SZ CHPH
§ 16 bod 5.
5. OZ CHPH môže na základe rozhodnutia výboru OZ CHPH, vytvárať pre účely pretekov a spracovanie výsledkov výcvikové strediská (ďalej len VS) a väčšie pretekové celky - regióny (ďalej len RZ).

A čo je prínosom? Prínosom je možnosť vytvárať objektívnejšie a spravodlivejšie výsledky menších celkov=VS alebo keď chceš pásiem v rámci hlavne rozľahlejších oblastných združení. S tým potom súvisí aj väčšia možnosť využitia takýchto výsledkov pre koeficientové holuby na výstavách, resp. vytvorenie menších spravodlivejších majstrovstiev v rámci OZ. Podmienkou je ale vytvorenie "spravodlivých" pásiem, kde sa spravidla rozdeľuje OZ podľa nejakej dominantnej podmienky - spravidla súvisí s geografickým rozložením oblasti.
1 Apr 2013, 07:13Zobraziť profil používateľa Ing. Peter Grék Súkromná správa s

peter

Užívateľ

Predvolený avatar pre používateľov, ktorí si doposiaľ nepridali vlastný obrázok

Záložka na tento príspevokRe: Tvorba pásiem v rámci OZCitovať

Ďakujem za odpoveď.
Píšete, že PODMIENKOU je spravodlivejšie rozdelenie OZ, čo podľa mňa rozdelenie podľa príslušnosti k ZO vôvec nieje reálne. Malo by to byť zásadne podľa doletového rozpätia. Stačí si pozrieť rozdelenie na VS OZ SNV najnovšie. Je zarážajúce, ako sa prekrúcajú §. Prečo sa takto nepostupuje aj pri NP?Mám na mysli delenie pásiem podľa OZ. Na to by nikto nepristúpil, ale v rámci pretekov OZ je to prípustné, preto že usporiadateľ preteku si určuje podmienky, ktoré si schváli na konferencii.
1 Apr 2013, 13:27

Peter Grék

Užívateľ

Predvolený avatar pre používateľov, ktorí si doposiaľ nepridali vlastný obrázok


Príspevky: 7

Záložka na tento príspevokRe: Tvorba pásiem v rámci OZCitovať

Píšem čo si myslím :-).
Tvorba pásiem by podľa mňa mala mať hlavne ten "spravodlivý" rozmer. V tomto príklade sa zrejme pásma vytvárali systémom sever/juh + okolie SNV, možno chceli pomôcť svojim najlepším chovateľom týmto delením k lepším koeficientom !? neviem - nebol som na ich konferencii, určite na také rozloženie mali dôvody a konferencia im ich schválila...Aj v OZ Kežmarok je kvôli obletovaniu Tatier delenie OZ na Sever/Juh...
1 Apr 2013, 14:07Zobraziť profil používateľa Ing. Peter Grék Súkromná správa s

vlado

Užívateľ

Predvolený avatar pre používateľov, ktorí si doposiaľ nepridali vlastný obrázok

Záložka na tento príspevokRe: Tvorba pásiem v rámci OZCitovať

No vidíš Peťko ako ti to Peter Grék vysvetlil, KK delí VS podľa kopcov a SNV podľa klubov. Tebe zjavne kole očí klub SP a teda jasne dedukujem že si z LE. Podľa PP SZ tvoria VS najmenej 2 ZO ak sa delí OZ podľa ZO alebo podľa súradníc o čom rozhodne konferencia OZ. To delenie čo sme mali doteraz skresľovalo výsledky vo VS pri severnom či južnom prúdení a to poriadne. K čomu sú chovateľom pásma ak to vyfúkne na sever a jediný takýto klub je napr. SP ktorý si ale radšej použije oblastné výsledky predsa je tam viac holubov. To isté naopak. Rozpätie OZ je vyše 45 km a ak to rozdelíme podľa chovateľov aj tak to nebude 50 % na 50 % pri strede OZ. VS má zmenšiť km rozpätie medzi chovateľmi a pri rýchlych pretekoch eliminovať podletovanie či nadletovanie holubov ak tomu rozumieš. Nejaký Bebjak tam uvádza rozdiel 700 m medzi SP a OD ale to je vzdialenosť 2 chovateľov ktorý majú vzdušnou čiarou od seba 20 km. To že majú iba 700 m v preteku je tým že jeden je na juhu a druhý zase na severe ale menovaný asi nemá potuchy kde je sever.
Na celom Slovensku sa vytvárajú VS s cieľom umožniť dosiahnuť dobré výsledky aj v menšej lokalite ako má OZ a spišiaci by mali byť hlúpi a nerobiť to. Takže pekne do práce na holubníku troška potrénovať niečo kvalitnejšie kúpiť a tá závisť ťa prejde.
2 Apr 2013, 15:29

Pridať do témy nový príspevok

  • << Predchádzajúca
  • Ďalšia >>

Z nášho obchodu

Prejsť do obchodu

Reklama