Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Archív časopisu poštový holub - ročník 1995

Archív časopisu Poštový holub - ročník 1995

Ročník: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

VydanieObsahStiahnuť
00 1995
 • článok "Zrodí sa konečne Slovenský časopis Poštovy holub?" o potrebe slovenského spravodaja
 • spomienka na 1.slovenskú výstavu poštových holubov v Ružomberku
 • pretekový poriadok pre rok 1995
 • článok "Vdovská metóda - vzostup kvality chovu,alebo pokles?" od Ing. Petra Chytila
 • článok "To bol výber" - preklad príhovoru G. Pankrasa pri príležitosti MS mláďat 1994
 • článok "Trinásť šťastie pri nás" o úspešnom reprezentačnom holubovi na MS v Holandsku 1994
 • objasnenie nových pravidiel pre MS Slovenska pre sezónu 1995
 • zoznam majstrov OZ CHPH za rok 1994

[6.94 MB]

[prevzaté 1647 x]

01 1995
 • článok "Slovensko prvýkrát samostatne" o prvej samostatnej slovenskej účasti na 24. olympiáde poštových holubov
 • Rozhovor s Jánom Prognerom s názvom "Máme olympijského víťaza"
 • Spoločné stanovisko ZO-CHPH Višňové, OZ-CHPH Žilina, ÚV-CH PH Bratislava k rubrike "Dopisy čtenářú" z časopisu Letu zdar, V. ročník, číslo 12, december 1994, str. 21 - 22 od autora článku p. Jozefa Daniška "Aby prestali hlúpe reči".
 • Propozície slovenského maratón preteku Oostende 1995
 • Vyhodnotenie súťaže "SUPER HOLUBICA ROKU 1994"

[7.04 MB]

[prevzaté 1779 x]

02 1995
 • návraty k uplynulej sezóne, výsledky MS Slovenska 1994, výsledky medzinárodného preteku Brusel z 23.7.1994, preteku Oostende z 4.7.1994
 • rozhovor s Ing. Alexandrom Fialom a MVDr. Mariánom Raclavským s názvom "Šampióni na slovíčko..."
 • Reportáž z regionálnej výstavy v Kolárove
 • Predstavenie víťazov súťaže o super holubicu 1994
 • názory a návrhy čitateľov
 • článok "Vzdialenosti by nemali byť problémom" od RnDr. Daniela Dudzika
 • Príloha : ZOZNAM MIEST S VIAC AKO 10.000 obyvateľmi V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU AKO ICH UVÁDZA GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ PODNIK PRAHA VR. 1988
 • článok "Aký cvičný plán"
 • ADRESÁR FUNKCIONÁROV OZ A PREHĽAD O POČTE ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ, ČLENOV A EVIDOVANÝCH HOLUBOV SZCHPH V ROKU 1995
 • Informácie k súťaži SUPER TEAM 1995

[9.41 MB]

[prevzaté 4446 x]

04 1995
 • Zasadnutie výkonného výboru FCI (Brusel, 4. 10. 1995)
 • Vyhodnotenie sútaže SUPER TEAM 1995
 • MAJSTROVSTVO SLOVENSKA 1995 VO VÝSLEDKOCH
 • rozhovor so Štefanom Pinčákom
 • Pretekové výsledky za sezónu 1995 jednotlivých OZ

[8.67 MB]

[prevzaté 3853 x]