Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Články o poštových holuboch · Zdravotný stav · Choroby poštových holubov (2. časť) - Preventívny plán

Choroby poštových holubov (2. časť) - Preventívny plán

Obdobie zimného odpočinku - v tomto období by sme mali previesť preliečenie chovu na nasledujúce choroby : pseudomor, kokcidióza, salmonelóza, diftéria, trichomoniáza, ornitóza, odčervenie a zároveň ukončíme dezinfekciu holubníka.

Celý proces začneme čistením holubníka a jeho dezinfekciou, nakoľko sa predpokladá, že skončilo obdobie pŕchnutia. V čase čistenia holubníka pristúpime k odčerveniu chovu. Najvýhodnejšou dobou na odčervenie je suché mrazivé počasie. Najlepšie je naplánovať si ho na voľný víkend . V piatok popoludní dôkladne vyčistíme holubník , podlahu posypeme podlahovou belobou (napr. Colombine), zameriame sa na vlhšie miesta. Udržiavanie holubníka v suchu je jedným z hlavných cieľom skúsených chovateľov. Holubom na lačno podáme liek. Zvoľte taký, ktorý pôsobí proti všetkým druhom červov vrátane vlásočnicových a kapilárnych. Potom ich trochu nakŕmime.
Nutnosťou pre úspešné odčervenie je suchý a čistý holubník
Nutnosťou pre úspešné odčervenie je suchý a čistý holubník

V sobotu ráno prekontrolujeme kvalitu trusu na prípadný výskyt parazitov a holubník opäť dôkladne vyčistíme. Holuby necháme zatvorené celú sobotu a nedeľu dopoludnia. V tom čase odstraňujeme vylúčený trus. Pre chovateľov, ktorí nie sú zástancami aplikácie liekov doporučujem, aby si do svojho chovného plánu zaradili pravidelné podávanie (cez potravu alebo pitnú vodu) cesnaku vo forme tinktúr, prášku, alebo obsiahnutého v rôznych prírodných mixoch.

Odčervenie možno spojiť s očkovaním proti diftérii - kiahňam holubov. Táto choroba nemá špecifickú liečbu. Ide o vírusové ochorenie zapríčinené vírusmi zo skupiny poxvírusov. Čiastočný účinok sa dosiahne podávaním širokospektrálnych antibiotík. Pri ľahšom napadnutí choroby – kožná forma sa najskôr objavia žltohnedé bradavičky veľkosti prosa okolo zobáka , na nohách, okolo očí, uší, pri otvore konečníka, v podpazuší alebo na behákoch. Neskoršie sú bradavičky hnedo šedé vo veľkosti hrachu. Najčastejšie sa prejavujú v zhlukoch. Ich odstránenie je sprevádzané častým krvácaním. Pri zasiahnutí iba malej časti povrchu tela, nemajú vplyv na psychiku holuba. Pri zasiahnutí veľkej časti holub často schudne. Keď sú bradavičky vyschnuté, môžeme ich ľahko odstrániť a miesto potrieť jód-glycerínom.
Diftéria na ozobí mláďat
Diftéria na ozobí mláďat

Oveľa nebezpečnejšia je sliznicová forma - charakteristická tvorbou bielo žltých pablán v dutine zobáka a dýchacích cestách, ktorá je veľmi nákazlivá. Jej inkubačná doba je 4-14 dní. Mladé uhynú do týždňa, staré do 14 dní. Mláďatá v hniezde sa nedajú zachrániť ani preventívnym očkovaním. K preventívnemu očkovaniu je výhodné, keď je suché a mrazivé počasie. Samotné očkovanie sa prevádza vtieraním látky do perových folikul stehna, po predchádzajúcom vytrhnutí asi 15 pierok. Najvhodnejšie je očkovať pomocou mäkkej zubnej kefky, ktorú si upravíme tak, že necháme na nej iba koncové zväzky štetín. Pred každým vtieraním kefku namáčame do vakcíny umiestnenej v plytkej nádobe, aby sa nám pri manipulácii neprevrátila. Správne prevedená vakcinácia sa prejaví na 7-10 deň sčervenaním a značným opuchom. Holuby , ktoré boli už predtým očkované proti diftérii, obyčajne na vakcináciu nereagujú ani na diftériu už neochorejú . Preto sa objavujú názory, že stačí preočkovať iba mladé holuby. Podľa mňa vie difteriálny vírus spôsobiť veľké straty najmä na mladej populácii a preto je nevyhnutné aspoň raz ročne preočkovať celý chov.
Sliznicová forma diftérie
Sliznicová forma diftérie

Po úplnom preperení holubov môžme pokračovať v ďalších preventívnych opatreniach. Preliečenie proti kokcidióze prevedieme tak , že počas mrazivého počasia v priebehu 9 dní ( 3dní liek , 3 dní prestávka , 3 dní liek ) podávame holubom cez pitnú vodu liek proti kokcidióze. Inakšie kokcidióza je ochorenie , ktoré poukazuje na nižšiu úroveň hygieny v chove. Častejšie sa vyskytuje vo vlhkejšom a tmavšom holubníku. Pravidelným čistením holubníka , zariadení a napájačiek prerušíme vývojový cyklus oocíst - 8 dní vo vonkajšom prostredí.
Príznaky: Posedávanie po kútoch , strata telesnej hmotnosti, úporné hnačky, riedky zelenohnedý, neskôr krvavý silne zapáchajúci trus, pokles letových výkonov až neschopnosť lietať.
Liečba: Sulfónamidy v nápoji alebo podávanie priamo do zobáka. Je bezpodmienečne nutné presne dodržiavať pokyny na príbalových letákoch. Počas liečby sa odporúča podávať vitamíny skupiny A, K. Po ukončení liečby podať holubom probiotikum.

Trus pri kokcidióze
Trus pri kokcidióze

Salmonelóza (paratyfus) - Príznaky: prejavuje sa v skleslosti holubov, úpornými hnačkami , chudnutím , zápalom kĺbov , neplodnosťou , poruchami pri liahnutí, niekedy sú aj nervové príznaky. Táto choroba často pôsobí skryto. Holub navonok pôsobí zdravo ale v skutočnosti je často bacilonosičom.
Liečba: V prvom rade si musíme byť istý pôvodcom nákazy. Ideálne je bakteriálne vyšetrenie trusu alebo uhynutých zvierat prostredníctvom ŠVÚ. Preliečenie chovu prevedieme tak, že okolo 24.12. ( po úplnom preperení ) podávame počas troch dní antibiotika po ktorých podáme holubom probiotikum. Po 10 dňoch od podania probiotík podáme jednorazovo liek proti salmonelóze. To je všetko v danom roku pre boj so salmonelózou.

Trus pri črevnej forme salmonelózy
Trus pri črevnej forme salmonelózy

Trichomaniáza (trichomonóza) - preventívna liečba sa praktizuje iba u pretekárov. Chov ako celok sa prelieči proti tejto chorobe 2x ročne. Trichomaniáza je považovaná za pôvodcu infekcie dýchacích ciest. Ochorenie je konštantne sa opakujúce každých 14 dní.
Príznaky: Klinické príznaky u mláďat sa prejavujú infekciou pupka tkz. tvrdý pupok . Všeobecné príznaky : črevná forma - hnačka , chudnutie , organická forma - zhluky(škvrny pečene) , slizničná forma - pablany v zobákovej dutine a v pažeráku , poprípade v hrvoli, zmiešaná forma - kumulácia uvádzaných príznakov.
Liečba: V tomto období prevedieme v chove liečbu proti trichomaniáze po dobu 9 dní .Prípravky sa odporúča obmieňať. V priebehu roka sa snažíme o pravidelnú dezinfekciu pitnej vody dezinfekčnými prípravkami (cholesol ).

Slizničná forma trichomonózy
Slizničná forma trichomonózy

Ornitóza (chlamidióza) - ide o veľmi nebezpečnú infekčnú chorobu prenosnú aj na človeka. Je potrebné si zapamätať klinické príznaky chorého holuba. Celková skleslosť, zvýšený príjem vody, zápal očných spojiviek ( vedie až k zlepeniu oka ) , holuby sa tlačia do rohov holubníka , privierajú viečka pred svetlom, ťažké dýchanie s pootvoreným zobákom. Inkubačná doba 5-15 dní. Preventívne je potrebné udržiavať základnú hygienu, suchý a vzdušný holubník, holubom podávať plnohodnotnú potravu, pravidelne dezinfikovať holubník a chovné zariadenia. V období odpočinku preliečiť podaním antibiotík (Ornicure). Prípravky nepodávať v čase párenia a rozmnožovania . Je vhodné nezúčastňovať sa pretekov počas 5 dňovej liečby . Nepodávať v kombinácii s inými liekmi. V prípade infekcie likvidovať celý chov.

Zlepenie oka pri ornitóze
Zlepenie oka pri ornitóze

Medzi najzávažnejšie ochorenie holubov v súčasnosti patrí paramyxoviróza - pseudomor holubov. Nakoľko proti tomuto ochoreniu neexistuje špecifická liečba, tým väčšiu pozornosť treba venovať prevencii.
Príznaky: vodnatá hnačka - sivozelený trus, smäd, triaška, svalová slabosť, nervové príznaky, obrna nôh a krídiel.

Prevencia: Očkovanie je potrebné previesť najneskôr 6-7 týždňov pred prvým nácvikom.

Liečba: Spočíva v tlmení sekundárnych infekcií podávaním antibiotík, tlmeniu hnačky podávaním ryžových odvarov, tmavých čajov, vývarov z dubovej kôry, repíkovým odvarom a pod. s cieľom zabránenia celkovej dehydratácie organizmu. Je potrebné zabezpečiť diétnu plnohodnotnú ľahko stráviteľnú výživu. Pri jedincoch, ktoré odmietajú prijímať potravu, je potrebné násilné kŕmenie ľahko stráviteľnou potravou priamo do hrvoľa. Pri nervových prejavoch je možné previesť odber krvi asi 5 ml , čím dôjde k čiastočnému zníženiu tlaku a oslabeniu prenosu vzruchov v neurónoch do konečných orgánov , a tým zabránime možnosti trvalých následkov. Taktiež je dobré pri holuboch neprijímajúcich potravu podávať náhradnú výživu vo forme glukózy, dextranu, elektrolytických minerálnych roztokov a pod. Vtedy je veľký predpoklad úplného vyliečenia, čo je dôležité hlavne pri obzvlášť cenných zvieratách.

Vykrútená hlava je častým príznakom paramyxovirózy
Vykrútená hlava je častým príznakom paramyxovirózy

V závere tejto časti chcem upozorniť , že po každom podaní antibiotík a liečebných procedúrach je potrebné podať probiotikum na stabilizáciu črevného systému a regeneráciu pečene.

Pre zabezpečenie zimného odpočinku je potrebné holuby a holubník zbaviť rôznych parazitov – ektoparazitov, ktoré spôsobujú rôzne ochorenia kože a peria.

a/ Kožné parazity

Svrab holubov – spôsobuje ho parazit Cnemidocoptes Leavis- parazitujúci v koži , ktorý spôsobuje vypadávanie peria na hlave, krku, bruchu a chrbte.

Klieštikovec holubí – Roztoč žltočervenej farby živiaci sa krvou. Žije v úkryte- holuby napadá v noci – cicia im krv.

Kliešťovec holubí- Žije podobne ako klieštikovec, je však 10x väčší. Pri silnom zamorení môžu mladé postihnuté jedince aj uhynúť.

Blcha holubia a ploštica holubia – Tieto parazity sa živia tiež cicaním krvi.

Blcha holubia, jeden z mnohých známych parazitov
Blcha holubia, jeden z mnohých známych parazitov

b/ Parazity na perí

Periarka holubia – švola, má dlhé pretiahnuté telo, poškodzuje celistvosť peria hlavne na krku a letkách.

Perohubovitosť – Vyznačuje sa vypadávaním peria, prederavením peria, neprirodzene sa vyvíjajúcim perím, jeho vytáčaním. Pri silnom zamorení sú poškodzované letky , hrčky pod kožou , prašivina kože. Ojedinele môžu parazity vniknúť do vzduchových vakov a vnútorných orgánov. Holuby sú nervózne, chudo krvné s následnou náchylnosťou na prenos infekčných ochorení. Medzi preventívne opatrenia patrí dodržiavanie všeobecných hygienických zásad , časté odstraňovanie vypadnutého peria , pravidelná kúpeľ s prídavkom anízového oleja, minimálne 2x ročne previesť dezinfekciu chovného zariadenia a to pred párovaním a po veľkom prchnutí. Na individuálne ošetrenie použiť prípravok Arpalit spray , Actellit spray, Difusil spr., Orthosan, Neostomosan, a pod.

Periarka holubia, častý a odolný parazit
Periarka holubia, častý a odolný parazit

Obdobie príprav na parenie, znáška , odchov prvej liahne, predpreteková príprava - v tomto období by sme mali previesť očkovanie proti pseudomoru pokiaľ sme to nestihli v období zimného odpočinku. Ide o obdobie kedy chov nezaťažujeme zbytočne liekmi. Pred párovaním holubov, samiciam zvýšime dávku E- vitamínu. Pokiaľ sme v období zimného odpočinku nestihli previesť odčervenie, preliečenie proti kokcidióze, trichomaniáze a salmonelóze, môžme to vykonať v tomto období a to do obdobia keď holuby sedia na desaťdňových vajíčkach. Po skončení nácvikov , tesne pred hlavnou pretekovou sezónou - dva dni, preliečiť pretekárom dýchacie cesty. Zvýšime podávanie vitamínov, naklíčeného obilia a pivných kvasníc.

Obdobie pretekovej sezóny - zameriame sa na preventívne preliečenie proti Trichomaniáze (po každom preteku - napr. Spatrix 1tab. pretekárom) a dýchacích ciest. Tieto liečebne - preventívne procedúry prevádzame vždy na začiatku týždňa po dobu dvoch dní. Ráno podáme liek , večer vitamíny. Počas liečenia do vody nedávať ocot, ale rozmixovať biely jogurt so živou kultúrou. Liečebné procedúry proti kokcidióze majú význam iba na začiatku a konci pretekovej sezóny. Preto chov proti kokcidióze chrániť iba preventívne ( raz za štyri týždne ).

Obdobie prevencie mladých holubov - mláďatá je najvýhodnejšie prvýkrát očkovať proti paramixoviróze ešte na hniezde vo veku 21-24 dní . V rannej mladosti očkované jedince sú neskôr pri styku s infekciou veľmi pohotové a rýchlo reagujú tvorbou protilátok. Uplatňuje sa u nich tkz. imunologická pamäť. Druhé očkovanie proti paramixoviróze je potrebné previesť najneskôr 2-3 týždne pred prvým nácvikom mláďat. Zhruba 10 dní pred pretekovou sezónou mladých preliečiť mladé proti trichomonóze preventívnou dávkou a odčerviť. V polovičke pretekovej sezóny mladých , previesť preventívnu liečbu dýchacích ciest. Nezabudnúť po podaní liekov na stabilizáciu črevného systému.

Obdobie veľkého pŕchnutia - po skončení hlavnej pretekovej sezóny preliečime celý chov liečebnou dávkou proti trichomonóze a pokračujeme v očkovaní proti paramixoviróze.

Článok je časťou publikácie Jozefa Hajtaša - "Choroby poštových holubov"

Publikované: 10. februára 2012 | Zobrazené: 45974x | Kategória: Zdravotný stavPridal: Miloš BoronGaléria:

Nutnosťou pre úspešné odčervenie je suchý a čistý holubníkDiftéria na ozobí mláďatSliznicová forma diftérieTrus pri kokcidiózeTrus pri črevnej forme salmonelózySlizničná forma trichomonózyZlepenie oka pri ornitózeVykrútená hlava je častým príznakom paramyxovirózyBlcha holubia, jeden z mnohých známych parazitovPeriarka holubia, častý a odolný parazit

Počet komentárov: 0


Pridať komentár

 

Z nášho obchodu

Prejsť do obchodu

Reklama