Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Aukcie · Poništiak Rudolf +Jakub

Poništiak Rudolf +Jakub

Poništiak Rudolf +Jakub

Ukončenie aukcie

26 Nov 2023, 20:00

Pozdravujeme všetkých chovateľov. V aukcii si môžete zakúpiť mláďatá z našich najlepších pretekárov, ktorí sú poväčšine potomkovia našich 6 olympionikov. V týchto holuboch koluje u nás už dlhodobo osvedčená krv "Geeloger", "Ondrej", "Figo", "Waldo","Yasmina", Skrbek Marek, Zdeňek Jochman, Chytil L.+P.,atď

Naše úspechy za posledné roky:

 

2019 

2. Miesto OZ Topoľčany staré holuby 

1.miesto OZ Topoľčany KT

1. Miesto OZ Topoľčany ST

2. Miesto OZ Topoľčany DT 

2. Miesto OZ Topoľčany mladé holuby 

1. Miesto Top Tipovací majster OZ

Šport A - 2.,3.,4.,6.,8.,12.,18.,19.,atd

Šport B- 1.,10.,13.,14.,19.,20.,atd

Šport C- 1.,7.,

Šport D- 1.,3.,7.,11.,13.,14.,17.,19.,

Šport E - 2.,4.,5.,

Šport F- 1.,7.,11.,16.,

Šport G - 1.,8.,13.,16.,18.,

šport H - 2.,3.,11.,16.,18.,19,20.,

 

2020

2. Miseto MS SR KT A ST 

1. Miesto MS Ročných holubov 

1.Sport G SR 

3.Sport H SR

2. Miesto majstrovstvo OZ Staré holuby

1. Miesto Majstrovstvo OZ mladé holuby

1.Miesto Majstrovstvo OZ KT

1. Miesto majstrovstvo OZ ST

3. Miesto Majstrovstvo OZ DT a SDT

Šport A - 1,2,3,5,8,...

Šport B - 1,3,7,...

Šport D - 1,2,5,...

Sport F-2, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...

Šport G - 1,2,4,6,8,9,..

Šport H - 1,2,3,6,7,8,...

 

 

2021

1.Miesto MS SR KTaST

5. Miesto MS SR ročných holubov

7. MIesto MS SR DT

1.Sport B SR 

2.Sport B SR

1.Sport D SR

3.Sport D SR

1.Miesto Majstrovstvo OZ mladé holuby

Šport A - 1,3,4,5,...

Šport B - 1,2,3,4,6,8,9,11,..

Šport D, 1,2,3,4,..

Šport F- 1, 4,5,8,9,10,11,12,13,...

Šport G - 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,..

Šport H - 1,2,3,4,6,7,8,9, 12,13,14,15,...

 

r. 2022

2. Miesto majstrovstvo OZ Staré holuby

2. Miesto Majstrovstvo OZ mladé holuby

1.Miesto Majstrovstvo OZ KT

1. Miesto majstrovstvo OZ ST

2. Miesto Majstrovstvo OZ DT a SDT

8.Miesto Majstrovstvo SR Stredné Trate

22.Miesto majstrovstvo SR Dlhé trate

16. Miesto  Majstrovstvo SR ročných holubov.

Šport A - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,....

Šport B - 1,2,3,4,6,7,8,9,...

Šport D, 1,2,3,4,5,9,...

Šport G - 1,2,4,8,12,..

Šport H - 1,2,7,8,....

 

 

r.2023

1. Miesto majstrovstvo OZ Staré holuby

1.Miesto Majstrovstvo OZ KT

1. Miesto majstrovstvo OZ ST

1. Miesto Majstrovstvo OZ DT a SDT

1.Miesto majstrovstvo SR Stredných tratí

3. miesto Majstrpvstvo SR ročných holubov

Šport A - 1,2,3,4,8,9,10,...

Šport B - 1,2,5,6,7,8,...

Šport D, 1,2,3,6,7,8,10,...

Šport G - 1,2,3,4,5,6,7,10,...

Šport H - 1,2,3,4,5,6,9,....

 

 

 

Holuby je možné, si vyzdvihnúť u nás na holubník (Žabojreky nad Nitrou)

Bližšie info na tel. Číslach 

Rudolf- 0907864178

Jakub-0907869777

 


Počet holubov: 16 Priemerná cena dražených holubov: 57.50 €

Upozornenie: Pre účasť v aukciách je potrebné byť prihlásený Prihlásiť sa

- 1 - | 23-SK-01107-293Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-293

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 3

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Slovenská republika

Popis: otec: syn olym. "809" x matka: dcéra olymp. "809"

100 €

- 2 - | 23-SK-01107-275Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-275

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 1

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Slovenská republika

Popis: otec: "7280"- 1.ESO OZ Sport G (20 cien za 2 roky), Matka: "7208"- 11 cien v r. 2023

50 €

- 3 - | 23-SK-01107-276Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-276

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 1

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Slovenská republika

Popis: otec "PT425"- výb. pretekár - 2.ESO Portugal derby 2021. Matka: výb. pretekárka. v r. 2020 -11 cien

50 €

- 4 - | 23-SK-01107-278Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-278

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 2

Najvyššia ponuka: Záujemca 2 Česká republika

Popis: otec: "393" syn výb. pretekárky "973" - 1.Sport H OZ TO , Matka: "508"- dcéra olymp. "642"- 1.Sport D SR r. 2021

60 €

- 5 - | 23-SK-01107-283Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-283

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 2

Najvyššia ponuka: Záujemca 2 Česká republika

Popis: otec: "2162"- výb. pretekár -syn olymp. "301" matka: "337" vnučka Geelogera

60 €

- 6 - | 23-SK-01107-287Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-287

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 1

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Slovenská republika

Popis: otec: "PT" - 1x1.cena OZ, syn Olymp. "1368"- 1.Sport B SR r. 2021 Matka: "300" výb. pretekárka ,ako ročna 9cien, posledná dcéra "Figa"

50 €

- 7 - | 23-SK-01107-290Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-290

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 1

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Slovenská republika

Popis: otec: org. Ivan Kováč - priamy brat jeho TOP pretekárov "995,52,858,atď." vnuk Yasminy" Matka: výb. pretekárka, za 2 roky 20 cien

50 €

- 8 - | 23-SK-01107-291Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-291

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:27

Počet záujemcov: 1

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Česká republika

Popis: otec: vnuk olymp. "809" - 1.Sport G SR r. 2020 Matka: dcéra olymp. "1305"- 3.Sport D SR r. 2021

50 €

- 9 - | 23-SK-01107-295Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-295

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 1

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Slovenská republika

Popis: Otec: vnuk olymp. "1306"- 2.Sport B SR r.2021, Matka: 1/2 sestra 1.Nár. ESA Sport H 2023 holuba "996"

50 €

- 10 - | 23-SK-01107-298Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-298

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 1

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Slovenská republika

Popis: Otec: 1/2 brat 1.Nár. ESA Sport H holuba "996" Matka: "dcéra olymp. "809" a 1/2 sestra Olymp. "1306" a "1305"

50 €

- 11 - | 23-SK-01107-299Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-299

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 2

Najvyššia ponuka: Záujemca 2 Slovenská republika

Popis: otec: vnuk olymp. "809" matka: 1/2 sestra olymp. "1305" a "1306" a zároveň vnučka Geelogera

60 €

- 12 - | 23-SK-01107-501Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-501

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 2

Najvyššia ponuka: Záujemca 2 Slovenská republika

Popis: Otec: vnuk Geelogera a Walda Matka: sestra holuba "359"- 1.Sport G OZ r. 2023 - 5.Sport G SR r. 2023

60 €

- 13 - | 23-SK-01107-510Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-510

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 1

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Slovenská republika

Popis: Otec: výb. pretekár v r. 2023 1x1.cena OZ, za 2 roky 20 cien - syn olymp. "1306"-2.Sport B SR r. 21, Matka: "7217" výb. pretekárka - vnučka Geelogera, za 2 roky 20 cien

50 €

- 14 - | 23-SK-01107-511Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-511

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 2

Najvyššia ponuka: Záujemca 2 Slovenská republika

Popis: Otec: "954"- výb. pretekár na DT, 1x1.cena reg. TO + NR (Grunberg) Matka: "7284"- posledná lietajúca dcéra Geelogera, za 2 roky 20 cien

60 €

- 15 - | 23-SK-01107-515Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-515

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 3

Najvyššia ponuka: Záujemca 3 Česká republika

Popis: Otec: "7290" výb. pretekár, za 2 roky 19 cien vnuk olymp. "4819", Matka: "2160"- r. 2023 - 9 cien, jej dcéra "371"- členka tímu MS ročných holubov 2023 -3.miesto

70 €

- 16 - | 23-SK-01107-516Aukcia bola ukončená
23-SK-01107-516

Aukcia bola ukončená

Detail

Pohlavie : Neurčené pohlavie

Chovateľ: Poništiak R.+J.

Predajca: Poništiak R.+J.

Ukončenie: 26 novembra 2023, 20:00:00

Počet záujemcov: 1

Najvyššia ponuka: Záujemca 1 Slovenská republika

Popis: Otec:"523"- 1/2 brat Sagana-10.cena Finale Talent Quattro 2019, matka: výb. pretekárka, r. 2023 - 10 cien

50 €

Upozornenie: Pre účasť v aukciách je potrebné byť prihlásený Prihlásiť sa