Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Zaletené holuby · Systém hľadania zaletených poštových holubov

Systém hľadania zaletených poštových holubov

Zaužívané systémy hľadania zaletených poštových holubov v súčasnosti pozostávajú z jednoduchých zoznamov, kde chovatelia vkladajú údaje z rodových obrúčiek holubov, ktoré chcú nahlásiť alebo ktoré hľadajú. Ak chcú v takýchto zoznamoch nájsť svojho chýbajúceho pretekára, neostáva im nič iné, len prechádzať jednotlivé záznamy a hľadať zhodu v údajoch z rodových obrúčiek.

Pri zoznamoch, ktoré sa takto nabaľujú dlhší čas je tento spôsob hľadania zdĺhavý a neefektívny. Navyše keď zadané údaje nie sú regulované vstupnou kontrolou, môže pri zadávaní prísť k chybe v niektorom z údajov z rodovej obrúčky, údaje môžu byť zadané v ľubovoľnom poradí, čo môže byť v istých prípadoch mätúce a znemožní to majiteľovi správne identifikovať jeho holuba.

Efektivita každého hľadania závisí vo vysokej miere od jeho jednoduchosti

Pre uľahčenie procesu hľadania zaletených poštových holubov je tu práve naša aplikácia, založená na databázovom systéme MySQL. Samotný princíp vkladania údajov do zoznamov ostal zachovaný, proces hľadania je však zautomatizovaný. Odpadá teda nutnosť nazerať do zoznamov holubov, chovateľom stačí zadať údaje svojich holubov do našej databázy a po ich nahlásení ich automaticky upozorníme e-mailovou správou. Hneď po zadaní údajov sa tak dozviete, či sme našli zhodu. V prípade že nie, poskytneme Vám informácie, ako ďalej postupovať.

Nechajme počítač uľahčiť nám hľadanie Aplikácia disponuje dvoma tabuľkami. Prvá je tabuľka hľadaných holubov, kde chovatelia vkladajú údaje všetkých svojich holubov formou rozsahov čísiel rodových obrúčok, s ktorými daný rok začínali. Druhá tabuľka je pre nahlásené holuby, teda tie, ktoré ostali u iného chovateľa, v blízkosti obydlia alebo boli nájdené mŕtve, prípadne iba ich rodová obrúčka.

Prevencia chýb na vstupe

Jedna z vecí, na ktoré sa všetci môžme spoľahnúť je fakt, že robíme chyby. Pri zadávaní údajov to platí dvojnásobne. Pri klasickom spôsobe zadávania údajov z rodových obrúčiek by teda bolo dosť možné, že popletieme poradie údajov, vynecháme jedno číslo, urobíme preklep a pod. Formuláre boli však navrhnuté tak, aby sa chyby spôsobené pri vstupe minimalizovali. Všetky potrebné údaje okrem čísla obrúčky sú dostupné v preddefinovaných rolovacích zoznamoch, ktoré vylučujú zadanie nezmyselných dát. Preddefinované údaje sú navyše vzájomne viazané, nemôže sa teda napríklad stať, že chovateľ bude hľadať slovenského holuba, ročník 1998 s číslom organizácie 01701, keďže pre daný rok bolo číslovanie organizácií na Slovensku na úrovni oblastných združení.

Pri zadaní chybných údajov z rodovej obrúčky sa šanca návratu zaleteného holuba pôvodnému majiteľovi znižuje na minimum

Na úrovni systému majú všetky preddefinované hodnoty, ako sú kódy krajín, označenia rokov, čísla oblastných združení a základných organizácií pridelené jedinečné číselné identifikátory, podľa ktorých sú jednotlivé záznamy porovnávané. Tým je postarené aj o možnú duplicitu údajov, ktorá by mohla viesť k chybnému hľadaniu.

Proces hľadania a nahlasovania holubov

Keď ako chovateľ vkladáte do našej databázy údaje Vašich holubov, prvým krokom je kontrola, či niektoré z nich nie sú medzi nahlásenými. Ak áno, o každom z nich Vám poskytneme detailné informácie v separátnej súkromnej správe. Nasleduje uloženie údajov Vašich holubov do databázy a od tohto bodu si s nimi už nemusíte robiť starosti. Ak v budúcnosti bude niektorý z nich nahlásený, okamžite Vám pošleme e-mail a súkromnú správu s kontaktnými informáciami používateľa, ktorý holuba nahlásil.

Zároveň si môžete byť istí zachovaním Vášho súkromia. Našu aplikáciu sme navrhli tak, aby neslúžila nečestným chovateľom pre zisťovanie pôvodu holuba za účelom dopĺňania chovného oddelenia. Kontaktné informácie poskytujeme spravidla majiteľom holubov. Používateľ, ktorý holuba nahlásil dostane len informáciu o tom, že sme majiteľa našli a že v najbližšej dobe môže očakávať pokus o kontakt z Vašej strany.

Ak u nás holuba nahlasujete, máte na výber, či ho nahlásite ako prihlásený alebo anonymný používateľ. V druhom prípade bude potrebné ku každému hlásenému holubovi uložiť aj Vaše telefónne číslo alebo e-mail, ako primárny kontakt pre majiteľa holuba, ktorého hlásite. Po nahlásení holuba prebehne kontrola, či máme v databáze jeho majiteľa. Ak áno, okamžite ho upozorníme a poskytneme mu Vašekontaktné údaje. Ak majiteľa holuba zatiaľ v databáze nemáme, poskytneme Vám odkaz na stránku organizácie, z ktorej holub pravdepodobne pochádza. Ak sú chovatelia z danej organizácie u nás registrovaní, máte možnosť kontaktovať ich aj prostredníctvom našich stránok a upozorniť na hláseného holuba.

Obmedzenia

Hlavným nedostatkom našej aplikácie v súčasnosti je fakt, že nedisponujeme údajmi rodových obrúčok pre všetky krajiny. Stále však pracujeme na rozširovaní našej databázy a časom by sa situácia mala len zlepšovať. V prípade, že by ste nám vedeli pomôcť, napíšte prosím na naše diskusné fórum, alebo kontaktujte priamo administrátora.

V prvej verzii aplikácie bola nutnosťou pre hľadanie aj nahlasovanie holubov registrácia. Tá ostala povinná len pre chovateľov, ktorí chcú uložiť údaje svojich holubov v našej databáze. Pre tých z Vás, ktorí chcete nahlásiť zaletného holuba už registrácia nie je nutnosťou. No v prípade predpokladu, že budete holuby hlásiť aj v budúcnosti Vám odporúčame vytvoriť si u nás konto. Máte tak možnosť aktualizácie Vašich kontaktných údajov ako aj lepšiu kontrolu pre nastavenie Vášho súkromia. Ak nahlasujete holuba ako prihlásený používateľ, nie je potrebné zadávať kontaktné údaje, ušetríte tak aj čas.

V tabuľke hľadaných holubov nie sú povolené duplicitné záznamy. Je totiž zbytočné, aby jeden chovateľ zadal toho istého holuba viac krát, keďže pri tomto systéme hľadania mu to šance pre jeho nájdenie nijako nezvýši. Môže však nastať situácia, keď sa jeden chovateľ pomýli, zadá zlé číslo obrúčky a holuba s takýmto číslom bude o pár dní hľadať jeho skutočný majiteľ. Ak sa Vám ako majiteľovi stane, že Vaše holuby u nás už zadal niekto iný, kontaktujte prosím bezodkladne administrátora.

V tabuľke nahlásených holubov sú povolené duplicitné záznamy. Môžu totižto nastať situácie, keď holuba niekto nahlási a o pár dní holub sám odletí, no ešte stále sa nevráti domov, ale ostane napr. u iného chovateľa. Keď ho potom majiteľ bude pomocou našej aplikácie hľadať, systém mu zobrazí všetky existujúce záznamy z databázy. Chovateľ tak môže odsledovať, kde všade sa jeho holub zastavil po ceste domov. Výsledky môžu byť celkom zaujímavé.

Správa záznamov

Každý chovateľ, ktorý používa našu aplikáciu má možnosť spravovať vlastné záznamy, ktoré pridal do databázy. Ak napr. na začiatku roka zadá rozsah obrúčok, s ktorými začína sezónu, no neskôr niektoré holuby z rozsahu predá, má možnosť rozdeliť záznamy tak, aby v databáze ostali len holuby, ktoré stále vlastní.

Na záver

Veríme, že sa nám podarilo poskytnúť Vám dostatočné informácie o princípe fungovania našej aplikácie. Radi by sme na záver upozornili, že aj napriek maximálnej snahe o jej bezchybné naprogramovanie je možné, že nájdete chyby alebo nedostatky, prípadne Vás napadne, ako ju vylepšiť... Všetky názory sú vrelo vítané na našom diskusnom fóre.

Aktualizované: 28.01.2012

nahlasit_holuba